Jak dopaminové neurotransmitery ovlivňují chování

Neurotransmitery a neurony

Mozak je tvořen velkou skupinou buněk nazývaných neurony. Neurony jsou funkční jednotkou mozku a kontrolují všechny neurologické procesy, včetně myšlenek a chování. Nervový systém je v podstatě skupina propojených neuronů. Neurony komunikují navzájem prostřednictvím malých křižovatek nazývaných synapse. Neurony používají ke komunikaci napříč těmito synapsy speciální chemické posly, nazývané neurotransmitery. Neurotransmitery jsou uvolňovány jedním neuronem do synapse a pak se vážou k ostatním neuronům. Tyto neurotransmitery mohou buď aktivovat jiné neurotransmitery nebo způsobit, že jsou méně aktivní. Dopamin je neurotransmiter, který může aktivovat neurony v mnoha různých částech mozku.

Dopaminu a schizofrenii

Jednou z funkcí dopaminu je kontrola myšlenek a rozhodování. Dopamin působí jako druh brány, pro kterou se impulsy a myšlenky stanou vědomy a na něž lze reagovat. Neuronové signály, které vedou k vysokým hladinám dopaminu, mohou pokračovat. Článek z roku 2005 v časopise Journal of Computational Neurology vysvětluje, že dopamin je hnací silou generace myšlenek a kreativního pohonu. Chudler na Washingtonské univerzitě také vysvětluje, jak dopamin může být spojen s určitými psychiatrickými poruchami, jako je schizofrenie. Vysoká koncentrace dopaminu by mohla teoreticky umožnit proudění myšlenek a impulzů do celého mozku, což by vedlo k halucinace a bludy, které jsou charakteristickým znakem schizofrenie. Mnoho léků, které se používají k léčbě schizofrenie (také známé jako antipsychotika), působí buď snížením hladin dopaminu v mozku nebo blokováním dopaminových účinků.

Závislost

Vedle své role v dohlížení na myšlenky, jednání a chování má dopamin také velmi důležitou úlohu v motivaci. V červnu 2009 vydal článek “Nature” článek, který pomáhá upřesnit tuto další funkci dopaminu. Neurony citlivé na dopamin jsou vysoce koncentrované v části mozku nazývané substantia nigrans. Tato část mozku ovládá pocit potěšení a motivace. Příjemné pocity způsobují uvolnění dopaminu v mozku, což způsobuje, že se tyto neurony stanou aktivními. Tento mechanismus je základem euforie, která je způsobena závislostí na stimulantech (jako jsou amfetaminy), narkotiky a alkoholu. Použití těchto látek způsobuje, že do substantia nigrans se uvolní náhlý výbuch dopaminu, který komunikuje s mozkem, že se objevuje něco velmi příjemného. Tento dopaminový nárůst je také zodpovědný za vytváření vysoké motivace pro nákup více drog nebo alkoholu.